SIU Hotline: 0800 037 774

137 of 2023 – Amajuba District Municipality (KwaZulu Natal)

Proclamation Number:

137 of 2023

Department or State institution:

Amajuba District Municipality – Kwa Zulu Natal

Government Gazette nr:

GG 49269 dd 11 September 2023